Άρθρα του tag: παράγωγα

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (14.731 συμβόλαια). Στα 3.767 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις...

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και ευδιάκριτη υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (19.447 συμβόλαια). Στα 3.831 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις...

Συνεδρίαση σημαντικής ανοδικής κίνησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση

ΧΠΑ Συνεδρίαση σημαντικής ανοδικής κίνησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (21.514 συμβόλαια). Στα 3.860 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές...

Μεγ.Πέμπτη 02.05.2024: Συνεδρίαση αντίδρασης και στο ΧΠΑ, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση

ΧΠΑ Συνεδρίαση αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν νεότερη υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (14.791 συμβόλαια). Στα 3.869 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές...

Συνεδρίαση οριακής υποχώρησης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη

Συνεδρίαση οριακής υποχώρησης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και νεότερη μείωση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (11.984 συμβόλαια). Στα 3.675 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από...

Παρασκευή 26.4.2024: Επιστροφή των αγοραστών και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση

ΧΠΑ Επιστροφή των αγοραστών και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (14.860 συμβόλαια). Στα 3.677 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις...

Πέμπτη 25.4.2024- Συνεδρίαση σημαντικής υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση

ΧΠΑ Συνεδρίαση σημαντικής υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (20.072 συμβόλαια). Στα 3.613 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές...

Τετάρτη 24.4.2024 – Συνεδρίαση οριακής ανόδου και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση

Συνεδρίαση οριακής ανόδου και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μικρή αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και μεγαλύτερη στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (47.359 συμβόλαια). Στα 3.633 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις...

23.4.2024 – Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (39.488 συμβόλαια). Στα 3.488 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από...

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη

ΧΠΑ Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και οριακή αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (26.276 συμβόλαια). Στα 3.659 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές...