Άρθρα του tag: παράγωγα

Συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών

ΧΠΑ Συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση στο συμβόλαιο του δείκτη και αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (25.908 συμβόλαια). Στα 3.270 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές...

18.4.2024- ΧΠΑ: Συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση

ΧΠΑ Συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (12.903 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων. Στα...

17.4.2024- ΧΠΑ: Συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη

ΧΠΑ Συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και σημαντική υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (26.830 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων. Στα 3.179...

16.4.2024- ΧΠΑ: Συνεδρίαση νέας σημαντικής υποχώρησης, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση στο συμβόλαιο του δείκτη και σημαντική αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών

ΧΠΑ Συνεδρίαση νεότερης σημαντικής υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν μείωση στο συμβόλαιο του δείκτη και σημαντική αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (63.646 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων. Στα...

ΧΠΑ: Συνεδρίαση σημαντικής υποχώρησης- Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων.

ΧΠΑ Συνεδρίαση σημαντικής υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και μείωση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (21.775 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων. Στα 5.233 συμβόλαια...

12.4.2024- ΧΠΑ: Συνεδρίαση σημαντικής υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση

ΧΠΑ Συνεδρίαση σημαντικής υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (25.264 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων. Στα 5.280...

Συνεδρίαση μικρής υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν περαιτέρω μείωση

ΧΠΑ Συνεδρίαση μικρής υποχώρησης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν νεότερη μείωση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (11.403 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων. Στα...

ΧΠΑ: Συνεδρίαση οριακής ανόδου, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση

ΧΠΑ Συνεδρίαση οριακής ανόδου και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (19.495 συμβόλαια). Ξεκίνησαν οι πρώτες μετακυλίσεις θέσεων. Στα...

ΧΠΑ: Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση

Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (37.510 συμβόλαια). Στα 5.165 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές...

ΧΠΑ: Συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση

ΧΠΑ Συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (19.453 συμβόλαια). Στα 5.197 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές...