Άρθρα του tag: Premia

Premia – Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating) από την ICAP CRIF A.E.

H ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της PREMIA PROPERTIES και επιβεβαίωσε και διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A.