Άρθρα του tag: Πρωταγόρας

Πρωταγόρας: Πάνσοφος Αηδόνα των Μουσών- Tου οφείλουμε και τη φιλοσοφία πάνω στο πρόβλημα της γνώσης

Η Αθήνα έγινε κοιτίδα της φιλοσοφίας για τέσσερις ή πέντε γενιές, όχι εξαιτίας κάποιας φυσικής κλίσης των πολιτών της, αλλά εξαιτίας του κυριαρχικού και κοσμοπολίτικου χαρακτήρα της, που την έκανε αρκετά δεκτική...