Άρθρα του tag: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

σπάνιων γαιών

Πρωτοβουλίες ΥΠΕΝ για την στήριξη της μεταλλευτικής βιομηχανίας

«Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνωρίζει, ότι για μακρύ χρονικό διάστημα η υποστήριξη της Πολιτείας σε αυτό τον δυναμικό κλάδο δεν ήταν αντίστοιχη με τη δυνατότητά του κλάδου...