ΤΕΝΕΡΓ: Διάθεση 2,25 εκατ. δωρεάν μετοχών αξίας 47 εκατ. ευρώ(!) σε 26 στελέχη

  Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι προς υλοποίηση του εγκεκριμένου, με την από 16η Δεκεμβρίου 2020 απόφαση της Έκτακτης Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών και σε συνέχεια της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, στην υλοποίηση νέων έργων καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας, διέθεσε σε είκοσι έξι (26) Διοικητικά Στελέχη της συνολικά 2.250.000 Νέες Μετοχές οι οποίες προέκυψαν από αυξήσεις του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,9% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Σημειώνεται ότι δεδομένου ότι οι Νέες Μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές της Εταιρείας που είναι ήδη σε διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. και αντιπροσωπεύουν, σε περίοδο δώδεκα μηνών, ποσοστό περίπου 1,9% των ήδη εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό μικρότερο του 20% του αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. χωρίς να έχει γίνει άλλη εισαγωγή πέραν αυτής τους τελευταίους δώδεκα μήνες, δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., κατ’ εφαρμογή και της εξαίρεσης του εδ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

  Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε €35.431.527,00 διαιρούμενο σε 118.105.090 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

  Μεταξύ άλλων:

  Ο κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 22/6/2023, 234.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

  Ο κ. Γεώργιος Σπύρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 22/6/2023, 135.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

  Ο κ. Γεώργιος Σπύρου, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 22/6/2023, 135.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

  Ο κ. Εμμανουήλ Φαφαλιός, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 22/6/2023, 36.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

  Ο κ. Ηλίας Παϊζάνης, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 22/6/2023, 31.500 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

  Ο κ. Εμμανουήλ Περράκης, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 22/6/2023, 25.200 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

  Ο κ. Μιχάλης Βερροιόπουλος, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 22/6/2023, 63.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

  Ο κ. Xhanari Artan, στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 16.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής την 22/6/2023, 16.200 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.

  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε €35.431.527,00 διαιρούμενο σε 118.105.090 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία.

  Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο