Τι σηματοδοτεί το υποτονικό το κλίμα στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΑΒΑΞ, ΜΟΤΟ, ΕΛΤΟΝ, TITC, και ΟΤΕ

χρηματιστήριο

Δεύτερη μέρα απωλειών στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.471,78 μονάδες με πτώση 0,29%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 107,9 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 16,83 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 51 έκλεισαν ανοδικά, 54 πτωτικά, και 53 παρέμειναν αμετάβλητες.

Επαναλήφθηκε και σήμερα το μειωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης, με τους αγοραστές να εμφανίζονται λίγη ώρα πριν την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης, αλλάζοντας το πρόσημο αρκετών μετοχών από αρνητικό σε θετικό. Ο μειωμένος όγκος που παρατηρείται σε πολλές μετοχές το τελευταίο χρονικό διάστημα, προϊδεάζει για άνοδο σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, με τις τρέχουσες τιμές να αποτελούν περισσότερο ευκαιρία τοποθετήσεων παρά ρευστοποιήσεων.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε αρνητικό έδαφος, διευρύνοντας τις απώλειες του στο δεύτερο μισό αυτής όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.467,05 μονάδες, καταφέροντας στο τέλος να τις περιορίσει αισθητά, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,1.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

US debt servicing costs currently make up 12% of government spending, via Apollo’s Torsten Slok. That could go up substantially if rates stay high and spending habits continue as they are. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, και οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται επίσης με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Δεύτερη μέρα απωλειών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με τον όγκο να διαμορφώνεται χαμηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 17,22 εκατ. τεμάχια, έναντι 29,53 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.294 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 11,01 εκατ. τεμάχια, έναντι 22,38 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Avax ΑΒΑΞ έκλεισε στα 1,576 ευρώ με πτώση 0,38%, παρουσιάζοντας σήμερα αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,62 ευρώ και η στήριξη στα 1,46 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 185,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή έπειτα από μία μικρή περίοδο συσσώρευσης καταβάλλει προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται τόσο στην διατήρηση του σήματος αγοράς, όσο και στην παραμονή της πάνω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1,53 ευρώ) και τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,537 ευρώ), προκειμένου να διατηρήσει αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

Η μετοχή βρίσκεται πολύ κοντά στην δημιουργία «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, κάτι που εάν πραγματοποιηθεί θα αυξήσει μεσοπρόθεσμα τις πιθανότητες για χαμηλότερα επίπεδα.

ΑΒΑΞ

Απόδοση μηνός +10,21%

Απόδοση 3μηνου -9,84%

Απόδοση 6μηνου +16,05%

Απόδοση από 1/1 -15,27%

Απόδοση 52 εβδομάδων +66,07%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,922 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,926 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 158,61 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,07

P/BV 1,47

P/Ettm 22,20

EV/EBITDA* 8,37

EV/Sales* 1,12

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 4,52

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 48,06 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 8,77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 6,58

ROE +6,32%

ROA +0,83%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 14,08%

Συντελεστής Μόχλευσης* 63,40%

FCF Yield* 20,56%

Κεφαλαιοποίηση: 233,75 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΤΟ έκλεισε στα 3,03 ευρώ με πτώση 0,49%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στον ΚΜΟ200 ημερών (3,06 ευρώ) με την επόμενη στα 3,16 ευρώ και η στήριξη στα 2,92 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 15,53 χιλ. τεμάχια.

Σε κατάσταση συσσώρευσης παραμένει η μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών, ο οποίος μέχρι στιγμής παραμένει σημαντική αντίσταση, και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Απόδοση μηνός +2,54%

Απόδοση 3μηνου +1,68%

Απόδοση 6μηνου +3,77%

Απόδοση από 1/1 -7,90%

Απόδοση 52 εβδομάδων -4,42%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,77 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,50 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 33,35 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,12

P/BV 2,69

P/Ettm 7,68

EV/EBITDA* 4,22

EV/Sales* 0,72

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,13

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 5,92 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -6,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,13

ROE +35,35%

ROA +11,28%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,72%

Συντελεστής Μόχλευσης* 49,56%

FCF Yield* 6,49%

Κεφαλαιοποίηση: 91,35 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elton ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,862 ευρώ με άνοδο 0,65%, ακυρώνοντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,95 ευρώ και η στήριξη στα 1,78 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 18,05 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά την πρόσφατη πτώση της συνεχίζει την προσπάθεια να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην διατήρηση του σήματος αγοράς για τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (1,92 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΕΛΤΟΝ

Απόδοση μηνός -2,72%

Απόδοση 3μηνου -8,28%

Απόδοση 6μηνου -6,43%

Απόδοση από 1/1 -12,99%

Απόδοση 52 εβδομάδων -24,62%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,74 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 65,52 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,45

P/BV 0,76

P/Ettm 54,13

EV/EBITDA* 8,45

EV/Sales* 0,38

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,21

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,84 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -3,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +1,40%

ROA +0,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 62,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* 21,23%

FCF Yield* 17,77%

Κεφαλαιοποίηση: 49,77 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Titan Cement TITC έκλεισε στα 30,05 ευρώ με πτώση 3,84%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση, καθώς και το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 33,27 ευρώ και η στήριξη στα 26,15 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 54,16 χιλ. τεμάχια.

Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα η μετοχή, οι οποίες μέχρι στιγμής θεωρούνται φυσιολογικές (λόγω της μεγάλης ανόδου), με τον αυξημένο όγκο να προϊδεάζει για χαμηλότερα επίπεδα.

ΤΙΤΚ

Απόδοση μηνός +14,69%

Απόδοση 3μηνου +21,17%

Απόδοση 6μηνου +56,19%

Απόδοση από 1/1 +40,09%

Απόδοση 52 εβδομάδων +91,40%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 32,20 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 15,58 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,56 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 21,03

P/BV 1,43

P/Ettm 8,12 (σε 12μηνη βάση)

EV/EBITDA* 5,39 (σε 12μηνη βάση)

EV/Sales* 4,69

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,26

Ξένα/Ιδία 0,99

ROE +3,34%

ROA +1,66%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 52,89%

Συντελεστής Μόχλευσης* 30,35%

Κεφαλαιοποίηση: 2,35 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΟΤΕ OTE έκλεισε στα 14,01 ευρώ με πτώση 0,57%, ολοκληρώνοντας σήμερα κάτω από την ανοδική γραμμή τάσης, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,68 ευρώ και η στήριξη στα 13,85 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 401,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε σήμερα κάτω στην ανοδική γραμμή τάσης που ξεκίνησε από τα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου, αποτυπώνοντας στις τελευταίες συνεδριάσεις την αδυναμία κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα.

Η μετοχή στα μέσα του προηγούμενου μήνα πραγματοποίησε «golden cross», δηλαδή την ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (13,53 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (13,92 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

ΟΤΕ

Λίγο πολύ αναμενόμενα τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, όπως αποτυπώνονται και στην κίνηση της μετοχής στο χρηματιστηριακό ταμπλό.

Το Κεφάλαιο Κίνησης παρέμεινε αρνητικό (-300,2 εκατ. ευρώ), με την μείωση του καθαρού δανεισμού να προέρχεται κυρίως από την αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων κατά 104,0 εκατ. ευρώ περίπου.

ΟΤΕ

Απόδοση μηνός -2,44%

Απόδοση 3μηνου +6,30%

Απόδοση 6μηνου +8,60%

Απόδοση από 1/1 +8,60%

Απόδοση 52 εβδομάδων +3,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,81 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,63 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,06 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης α΄ τριμήνου 2023)

BV 4,98

P/BV 2,81

P/Ettm 10,94 (σε 12μηνη βάση)

EV/EBITDA* 4,69 (σε 12μηνη βάση)

EV/Sales* 7,20

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,39

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 146,1 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του α΄ τριμήνου του 2023, από 245,20 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,47

ROE +6,54%

ROA +2,65%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,61%

Συντελεστής Μόχλευσης* 20,18%

FCF Yield* 2,49%

Κεφαλαιοποίηση: 5,85 δισ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,106% με πτώση 0,86%, και του δεκαετούς στο 3,547% με άνοδο 0,60%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο