Το θετικό της σημερινής συνεδρίασης στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΟΛΥΜΠ, ΚΥΡΙΟ, ΙΛΥΔΑ, ΕΛΤΟΝ, και ΣΙΔΜΑ

χρηματιστήριο

Με αρνητικό πρόσημο ολοκληρώθηκε και η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.400,43 μονάδες με πτώση 0,41%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 128,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 35,46 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 48 έκλεισαν ανοδικά, 61 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Εμφανής παραμένει η αδυναμία αρκετών μετοχών να διατηρήσουν το θετικό τους πρόσημο έως το τέλος, καθώς για ακόμη μία συνεδρίαση παρατηρήθηκε στο πρώτο μισό της συνεδρίασης το αγοραστικό ενδιαφέρον να είναι υποτονικό και στο δεύτερο μισό αυτής να εκδηλώνονται ρευστοποιήσεις. Στο θετικό της συνεδρίασης, η επανεμφάνιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για ορισμένες μετοχές της μικρής κεφαλαιοποίησης.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε στο πρώτο μισό της συνεδρίασης σχεδόν σε θετικό έδαφος, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.411,17 μονάδες, διαγράφοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και σημείωσε ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 1.400,41 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,3.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

American excess savings reached $2.1 trillion in 2021, but they ran dry months ago. Lisa Abramowicz @lisaabramowicz1

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones, S&P 500, και Nasdaq διαπραγματεύονται με σήμα strong buy. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40 και FTSE 100 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, και ο δείκτης CAC 40 με σήμα strong sell, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Τέταρτη μέρα απωλειών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.435 μονάδες, και η στήριξη στις 1.384 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 28,25 εκατ. τεμάχια, έναντι 27,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με απώλειες έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.553 μονάδες, και την στήριξη στις 3.331 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πιέσεις δέχθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.403 μονάδες, και την στήριξη στις 2.212 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε στο τέλος ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα πώλησης να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.338 μονάδες και την στήριξη στις 1.198 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 19,56 εκατ. τεμάχια, έναντι 20,48 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠ έκλεισε στα 2,50 ευρώ με πτώση 0,79%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,60 ευρώ και η στήριξη στα 2,38 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 12,25 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η μεσοπρόθεσμη τάση για την μετοχή, έχοντας πραγματοποιήσει στις 21/6 «death cross», δηλαδή την πτωτική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (2,65 ευρώ) από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,63 ευρώ), διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για ακόμη χαμηλότερα επίπεδα σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

ΟΛΥΜΠ

Απόδοση μηνός -9,75%

Απόδοση 3μηνου -14,38%

Απόδοση 6μηνου -6,02%

Απόδοση από 1/1 -7,06%

Απόδοση 52 εβδομάδων +0,40%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,12 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 2,20 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 172,04 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,31

P/BV 0,58

P/Ettm 19,69

EV/EBITDAttm* 10,19

EV/Sales* 5,49

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 4,72 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 2,66 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,22

ROE +3,46%

ROA +2,68%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 86,22%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 101,73 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΟ έκλεισε στα 1,10 ευρώ με άνοδο 6,80%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,19 ευρώ και η στήριξη στα 1,0 ευρώ με την επόμενη στα 0,92 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 20,25 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η μεσοπρόθεσμη τάση για την μετοχή, η οποία απομακρύνθηκε σήμερα από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200 ημερών (1,15 ευρώ) και σταθεροποίηση πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΚΥΡΙΟ

Απόδοση μηνός -15,71%

Απόδοση 3μηνου -26,67%

Απόδοση 6μηνου +2,33%

Απόδοση από 1/1 +7,32%

Απόδοση 52 εβδομάδων +6,80%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,65 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,90 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,91 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,04

P/BV 1,06

P/Ettm αρνητικό

EV/Sales* 0,37

Ελεύθερες ταμειακές ροές: –494.795 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 1,02 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 5,20

ROE 25,35%

ROA 4,09%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 16,47%

Συντελεστής Μόχλευσης* 45,39%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 8,35 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Ilyda ΙΛΥΔΑ έκλεισε στα 1,665 ευρώ με άνοδο 0,91%, συνεχίζοντας την προσπάθεια σταθεροποίησης στα τρέχοντα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,79 ευρώ και η στήριξη 1,65 ευρώ με την επόμενη στα 1,55 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,28 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί στα τρέχοντα επίπεδα, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, στην σταθεροποίηση της πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (1,66 ευρώ), καθώς και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερες τιμές.

ΙΛΥΔΑ

Απόδοση μηνός -4,86%

Απόδοση 3μηνου -11,67%

Απόδοση 6μηνου +23,33%

Απόδοση από 1/1 +23,33%

Απόδοση 52 εβδομάδων +26,14%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,02 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,11 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 7,8 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,90

P/BV 1,84

P/Ettm 11,94

EV/EBITDAttm* 7,10

EV/Sales* 3,16

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 851.829 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 930.906 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,27

ROE +14,70%

ROA +11,59%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 100,72%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 5,92%

Κεφαλαιοποίηση: 14,37 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Elton ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,636 ευρώ με άνοδο 0,37%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,70 ευρώ με την επόμενη στα 1,78 ευρώ και η στήριξη στα 1,62 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 11,65 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η μακροπρόθεσμη τάση για την μετοχή, η οποία συνεχίζει να διαπραγματεύεται αισθητά κάτω από την λογιστική της αξία, ολοκληρώνοντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης και στην αύξηση του όγκου σε ανοδικά κλεισίματα, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΕΛΤΟΝ

Απόδοση μηνός -11,95%

Απόδοση 3μηνου -18,20%

Απόδοση 6μηνου -24,26%

Απόδοση από 1/1 -23,55%

Απόδοση 52 εβδομάδων -42,60%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,90 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,63 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 65,52 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,45

P/BV 0,67

P/Ettm 47,56

EV/EBITDAttm* 7,69

EV/Sales* 0,35

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 2,21

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 8,84 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από -3,28 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,72

ROE +1,40%

ROA +0,82%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 62,59%

Συντελεστής Μόχλευσης* 21,23%

FCF Yield* 20,22%

Κεφαλαιοποίηση: 43,73 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Sidma ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 1,55 ευρώ με άνοδο 3,33%, καταβάλλοντας σήμερα μία πρώτη προσπάθεια κίνησης προς υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα πώλησης να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,79 ευρώ και η στήριξη στα 1,34 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 4,91 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή ολοκλήρωσε για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, διατηρώντας αυξημένες τις πιθανότητες για συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης.

ΣΙΔΜΑ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21), σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ο κ.  ΒΙΚΤΩΡ ΠΙΖΑΝΤΕ (VICTOR PISANTE)  του Αντρέα,   Αντιπρόεδρος Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού), ενημέρωσε την Εταιρεία ότι την 27-06-2024  προέβη στη διάθεση 560.000 άυλων, κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ήτοι 4,12%.

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, η εταιρία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 27-06-2024 ο κ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ – ΧΑΡΗΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ (MARCEL AMARIGLIO), υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 19 του κανονισμού, απέκτησε συνολικά 560.000 άυλες, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με εξωχρηματιστηριακή πράξη με τιμή ανά μετοχή 1,54 ευρώ. Το ποσοστό που κατέχει ο κος Μαρσέλλος – Χάρης Αμαρίλιο  μετά τη συναλλαγή  διαμορφώνεται  σε 9,41% ( ήτοι 1.277.792 μετοχές) – άμεσα 4,31% (585.190 μετοχές) και έμμεσα 5,10% (692.602 μετοχές) μέσω του trust SPRINGFLOWER FOUNDATION και της εταιρείας RAPALLO INVEST HOLDING S.A. – επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Απόδοση μηνός -18,42%

Απόδοση 3μηνου -24,76%

Απόδοση 6μηνου -31,72%

Απόδοση από 1/1 -31,72%

Απόδοση 52 εβδομάδων -44,04%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,50 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,21

P/BV 1,28

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDAttm* 18,46

EV/Sales* 0,39

Καθαρός Δανεισμός/EBITDAttm* 14,14

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023 από 359.671 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 8,06

ROE 23,80%

ROA 2,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 11,58%

Συντελεστής Μόχλευσης* 80,69%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 21,05 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,194% με πτώση 0,34%, και του δεκαετούς στο 3,685% με άνοδο 0,14%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο