X.A.A- Top picks 2024: Εξι μετοχές από τον Θοδωρή Σεμερτζίδη (CEFA)

μετοχές

Μία καλή χρηματιστηριακά χρονιά ολοκληρώνεται σε τρεις συνεδριάσεις, με τον Γενικό Δείκτη να πραγματοποιεί από τις αρχές του έτους κέρδη 38,84% (κλείσιμο 22/12), και με αρκετές μετοχές να καταγράφουν αξιόλογες (πρωτόγνωρες θα λέγαμε) αποδόσεις σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.

Το 2024 προοιωνίζεται ευοίωνο, καθώς αναμένονται νέες εισαγωγές εταιρειών στο χρηματιστήριο, αλλά και deals, με την χρονιά που φεύγει σε λίγες μέρες να μας δίνει μία γεύση από αυτά.

Ως είθισται, κάθε τέλος του χρόνου γράφουμε κάποιες από τις μετοχές που κατά την προσωπική μας άποψη θα πάνε καλά το νέο έτος. Για φέτος επιλέξαμε έξι μετοχές από τρεις κλάδους, τεχνολογία, κατασκευές, και βιομηχανία. Ας δούμε ευθύς αμέσως ποιες είναι:

Real Consulting

O Όμιλος Real Consulting πραγματοποίησε πωλήσεις ποσού € 13.799 χιλ., έναντι πωλήσεων ποσού € 11.491 χιλ. σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2022, εμφανίζοντας αύξηση 20%. Η κύρια πηγή εσόδων του προέρχεται από τις Υπηρεσίες με έσοδα ύψους € 10.032 χιλ. έναντι € 8.879 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2022 (72,70% και 77,27% των συνολικών πωλήσεων αντίστοιχα).

Ακολουθούν οι τομείς των Αδειών Λογισμικού και Συντήρησης με έσοδα € 2.819 χιλ. το Α’ εξάμηνο 2023 και € 1.815 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2022 (20,42% και 15,79% των συνολικών πωλήσεων αντίστοιχα). Το υπόλοιπο 6,87% (€ 948 χιλ.) και 6,93% (€ 797 χιλ.) για τo A’ Εξάμηνο του 2023 και του 2022 αντίστοιχα, αφορά αθροιστικά στους τομείς δραστηριότητας του hardware, cloud, λογισμικού και λοιπών εσόδων. Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου ανήλθαν σε € 5.309 χιλ. (2022: € 4.419 χιλ.) εμφανίζοντας αύξηση 20%, σε σχέση με το Α’ Εξάμηνο του 2022.

Η διοίκηση αναμένει αύξηση των πωλήσεων κατά 30% φέτος, με άνοδο των EBITDA κατά 40%.

Η διοίκηση της εταιρείας σχεδίαζε την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του χρηματιστηρίου το φθινόπωρο, με αυτή να μετατίθεται πλέον για το νέο έτος. Μετά τη μετάταξη της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο εξαγοράς ελληνικής εταιρείας.

Γενικότερα, οι προοπτικές της αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού στη χώρα μας είναι πολύ ισχυρές, όχι μόνο λόγω των μεγάλων αλλαγών που έχουν συμβεί σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και γιατί η Ελλάδα έρχεται μετά από μια υπερδεκαετή περίοδο οικονομικής κρίσης και πολύ χαμηλών επενδύσεων στον κλάδο της τεχνολογίας. Στα αξιοσημείωτα συγκαταλέγεται ότι και το Δημόσιο έχει ξεκινήσει να επενδύει σε business software.

Η εταιρεία αποτιμάται στα 56,54 εκατ. ευρώ, έχοντας χαμηλό λόγο Ξένων/Ιδίων Κεφαλαίων (0,82). Διαγραμματικά, η μετοχή διατηρεί την ανοδική της τάση, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,70 ευρώ και την στήριξη στα 2,59 ευρώ.

AustriaCard

Οι πωλήσεις του εννεάμηνου 2023 αυξήθηκαν κατά 13,1% φτάνοντας τα €261,5 εκ.. Εξαιρουμένης της επίδρασης του έργου των εκλογών της Κένυας που ολοκληρώθηκε στο Γ’ τρίμηνο 2022, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά €54,9 εκ, και ποσοστό 26,6%, λόγω των ισχυρών επιδόσεων του τομέα προϊόντων και λύσεων πληρωμών (payment), καθώς και της συνεισφοράς της εταιρείας ταχυδρομικών υπηρεσιών στη Ρουμανία.

Το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου κατά το εννεάμηνο έφτασε τα 36,5 εκ., με περιθώριο 13,9%, παρόμοιο με αυτό του εννεάμηνου 2022. Εξαιρουμένης της επίδρασης του έργου της Κένυας, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 36,9%.

Τα καθαρά κέρδη της περιόδου μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 33,2%, φτάνοντας τα 14,6 εκ και ποσοστό 5,6%, βελτιωμένο σε σχέση με το 4,7% της αντίστοιχης περιόδου του 2022, λόγω επίσης σημαντικά λιγότερων προσαρμογών σε σχέση με το εννεάμηνο 2022. Εξαιρουμένης της επίδρασης του έργου της Κένυας, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 133,3%.

Πρόσφατα, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία χρηματοδότησης συνολικού ύψους €186,6 εκατ., η οποία συμπεριλαμβάνει ανακυκλούμενες πιστώσεις, δάνεια καθορισμένης διάρκειας και έκδοση εγγυητικών επιστολών, διάρκειας 3 έως 5 ετών, με κοινοπραξία 10 ευρωπαϊκών τραπεζών με επικεφαλής την Unicredit.

Εκτιμούμε, ότι σύντομα η εταιρεία θα ανακοινώσει κάποια εξαγορά.

Η συγκεκριμένη μετοχή εκτός από το δικό μας στόχαστρο, μπήκε και στο στόχαστρο αρκετών φίλων αναγνωστών, έπειτα από την έκθεση της Eurobank Equities, σύμφωνα με την οποία εκτιμά την αξία της στα 8 ευρώ, εκτιμώντας ότι το περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα του τίτλου υπερβαίνει το 30%. Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι με την υποχώρηση της μετοχής από τον Αύγουστο, η αποτίμηση διαμορφώνεται κάτω του 6 σε όρους EV/EBITDA, με σημαντικό discount. Η Eurobank εκτιμά ότι το εύρος της δίκαιης τιμής για τη μετοχή διαμορφώνεται μεταξύ των 7 και των 9,3 ευρώ. Παράλληλα, αναμένει ότι η εταιρία θα εμφανίσει μέση ετήσια άνοδο των εσόδων κατά 9% και των EBITDA κατά 11% στην περίοδο έως το 2027.

Η εταιρεία αποτιμάται στα 227,21 εκατ. ευρώ, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 7,09 ευρώ και η στήριξη στα 5,76 ευρώ.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Πωλήσεις €284 εκατ. για το 9M ’23, μειωμένες κατά 3% σε ετήσια βάση.

Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €147 εκατ., αύξηση 27% σε σχέση με το 9Μ 2022, με περιθώριο EBITDA 52%. Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €76,2 εκατ., έναντι €13,6 εκατ. στο 9M 2022, αύξηση >100% (+460%). Καθαρά Κέρδη €54,2 εκατ. έναντι ζημιών €6,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €99 εκατ. έναντι €77 εκατ. στο 9M 2022. Καθαρή ρευστότητα Ομίλου1: €168 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €1522 εκατ. στις 31.12.2022.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) ανήλθαν σε €411 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €957 εκατ. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας στα €860 εκατ..

Η εταιρεία υπέγραψε συμβάσεις ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών για τα εξής έργα:

-Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) – ΙΝΤΡΑΚΑΤ (40%), και

-Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, με το σχήμα ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (55%) – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) – ΙΝΤΡΑΚΑΤ (25%).

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει προεπιλεγεί ή βρίσκεται σε διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, αυτόνομα ή κοινοπρακτικά, σε έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού άνω των €3,8 δισ. και σε έργα Παραχωρήσεων προϋπολογισμού €2,5 δισ.

Μετά την ανακοίνωση για πώληση και του 25% της ANEMOS RES στην εταιρεία Motοr Oil Renewable Energy (MORE), θυγατρική εταιρεία του Ομίλου MOTOR OIL έναντι τιμήματος 123,5 εκατ. ευρώ, το ταμείο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αυξάνεται, καθώς στο εννεάμηνο ανερχόταν στα 329,1 εκατ. ευρώ, γεγονός που δημιουργεί προσδοκίες για μια γενναία χρηματική διανομή το νέο έτος, οι οποίες τροφοδότησαν και το ράλι της μετοχής τις τελευταίες μέρες.

Η εταιρεία αποτιμάται στα 886,14 εκατ. ευρώ, με την μετοχή να διαπραγματεύεται με EV/EBITDA 6,23, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,69 ευρώ και η στήριξη στα 2,37 ευρώ.

ΕΚΤΕΡ

Η μετοχή της ΕΚΤΕΡ, κατά την προσωπική μας άποψη, θα μπορούσε να λάβει τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή για την χρονιά που ολοκληρώνεται στο χρηματιστήριο, θέτοντας μάλιστα (βάση προσδοκιών) σοβαρή υποψηφιότητα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της επόμενης χρονιάς.

Η κατασκευαστική εταιρεία με αρνητικό καθαρό δανεισμό, η κατασκευαστική εταιρεία με ανεκτέλεστο 117,5 εκατ. ευρώ, η κατασκευαστική εταιρεία που κερδίζει τον ένα διαγωνισμό μετά τον άλλον,και αποτιμάται στο ταμπλό μόλις 44,88 εκατ. ευρώ.

Σπάνια τα παραπάνω για ελληνική κατασκευαστική εταιρεία, με το επιχειρηματικό μοντέλο να κρίνεται άκρως επιτυχημένο.

Προφανώς και σε αυτή την μετοχή λίγη σημασία έχουν οι αντιστάσεις και οι στηρίξεις…..

Titan Cement

Όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πέτυχε ισχυρή αύξηση πωλήσεων (€1.892 εκ.) και κερδοφορίας (EBITDA €397 εκ.) στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο και με βάση τις μέχρι τώρα θετικές προοπτικές και την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ο Όμιλος αναμένεται, για το σύνολο του 2023, να σημειώσει πωλήσεις άνω των €2.500 εκ. και EBITDA άνω των €500 εκ.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή:

κύκλος εργασιών από τα 2,58 δισ. ευρώ του 2023 θα διαμορφωθεί στα 2,72 δισ. το 2024, στα 2,866 δισ. το 2025 και στα 3,017 δισ. ευρώ το 2026.

-Το EBITDA από τα 501 εκατ. ευρώ του 2023 θα διαμορφωθεί στα 460 εκατ. το 2024, στα 485 εκατ. το 2025 και στα 509 εκατ. ευρώ το 2026.

-Τα καθαρά κέρδη από τα 240 εκατ. ευρώ του 2023 θα διαμορφωθούν στα 245 εκατ. το 2024, στα 258 εκατ. το 2025 και στα 230 εκατ. ευρώ το 2026.

-Οι επενδύσεις για την περίοδο 2024-2026 θα κυμανθούν γύρω στα 250 εκατ. ευρώ ετησίως, με τον εισηγμένο Όμιλο να τις χρηματοδοτεί μέσω των παραγόμενων χρηματοδοτικών ροών του. Έτσι το Free Cash Flow προβλέπεται σε +63 εκατ. για το 2024, σε +77 εκατ. για το 2025 και σε +181 εκατ. ευρώ για το 2026.

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της Τιτάν, στα 25,3 από 22,1 ευρώ δίνει η Eurobank Equities, ενώ διατηρεί σύσταση “buy”, καθώς το περιθώριο ανόδου της μετοχής διαμορφώνεται στο 28,7% και η συνολική απόδοση εκτιμάται στο 32,5%. Η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι ο όμιλος είναι σε αναπτυξιακή τροχιά, προβλέποντας ότι θα εμφανίσει άνοδο των EBITDA κατά περίπου 5% ετησίως έως το 2026.  Ειδικότερα, αυξάνει τις προβλέψεις της για τα EBITDA της περιόδου 2023-25 κατά 28-29%, εκτιμώντας ότι τα λειτουργικά κέρδη του 2025 θα διαμορφωθούν κοντά στα 570 εκατ. ευρώ. Αν και η μετοχή έχει ανακάμψει 63% μέχρι στιγμής στο έτος, δεν αντανακλά ακόμη την ισχυρή εικόνα της εταιρίς, καθώς διαπραγματεύεται με λόγο EV/EBITDA 2024 μόλις στο 4%, με discount 20% έναντι των ευρωπαϊκών εταιριών του κλάδου. Ως εκ τούτου, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η σχέση ρίσκου – απόδοσης εμφανίζεται θετική και ως εκ τούτου, προσθέτει την Τιτάν στη λίστα με τα top picks. 

Η εταιρεία αποτιμάται στα 1,71 δισ. ευρώ, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 24,75 ευρώ και η στήριξη στα 21,35 ευρώ.

MEVACO

Η εταιρεία εάν και στο χρηματιστηριακό ταμπλό δεν προκαλεί ιδιαίτερες συγκινήσεις, πληρεί πολλά από τα κριτήρια μας, καθώς είναι μία συμμαζεμένη εταιρεία με την διοίκηση να δείχνει να έχει όραμα.

Πρόσφατα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνήψε σύμβαση με Αγγλική εταιρεία για την κατασκευή-παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταϊκών Πάρκων που υλοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 14,3 εκ. ευρώ περίπου, όταν για το πρώτο εξάμηνο η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών 22,63 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας:«Σκοπός μας είναι να ενταχθεί η Mevaco στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα μεγάλων εταιρειών του χώρου, κάτι που έχει αρχίσει να σχηματοποιείται», αναφέρει χαρακτηριστικά η διοίκηση της εισηγμένης».

Η εταιρεία αποτιμάται 39,48 εκατ. ευρώ, με την αντίσταση και στήριξη να έχουν λίγη σημασία.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο