Ταυτότητα

Ειδική και συνάμα ξεχωριστή ένθετη συνάρτηση στο economico.gr  αποτελεί το economico markets.gr, το οποίο διευθύνει ο Βασίλης Παπαθεοδώρου που έχει δώσει το δικό του στίγμα μετά από 40 και πλέον χρόνια αδιάκοπης ενασχόλησης στο χώρο του χρηματιστηρίου τόσο της εγχώριας, όσο και των διεθνών αγορών.

Πλαισιωμένος από ένα επιτελείο αξιόλογων ανθρώπων της αγοράς και με γνώμονα ότι το χρηματιστήριο δεν είναι κάτι στατικό, αλλά έχει έναν απόλυτα δυναμικό χαρακτήρα, ο Βασίλης Παπαθεοδώρου και οι συνεργάτες του καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια αντικειμενικής ενημέρωσης σχετικά με τα μεγέθη και την πορεία των εισηγμένων εταιρειών που βασίζεται στην επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων που τις χαρακτηρίζουν.

Μέσα από το economico markets.gr ενημερώνουμε τους επενδυτές με υπευθυνότητα σε ότι αφορά τις εξελίξεις στο χρηματιστηριακό και επιχειρηματικό χώρο παρέχοντας  έγκυρη και κυρίως ανεξάρτητη πληροφόρηση μέσω τόσο θεμελιωδών, όσο και τεχνικών αναλύσεων για την πορεία των μετοχών.

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της πολύπλευρης ενημέρωσης των επενδυτών φιλοξενούμε απόψεις σημαντικών παραγόντων της αγοράς. Άξιο, τέλος, αναφοράς θεωρούμε το γεγονός ότι υπάρχει συνεχής ζωντανή ενημέρωση των αναγνωστών τις ώρες λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών.