ΚΑΡΕΛΙΑΣ – 2023: Καθαρά κέρδη 86,8 εκατ. ευρώ και μέρισμα 12,40 ευρώ (καθαρή απόδοση 3,5%)

Στα 86,84 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Καρέλια το 2023, καταγράφοντας οριακή άνοδο 1,7% σε ετήσια βάση, με τον τζίρο να εμφανίζει άνοδο 8,25% στα 278,23 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος ανακοίνωσε ότι θα διανείμει στους μετόχους του μέρισμα 12,4 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 5,1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οπως αναφέρει ο όμιλος στις οικονομικές καταστάσεις, «μέσα σε ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο επιχειρηματικό περιβάλλον, με γεωπολιτικές εντάσεις, έντονες πληθωριστικές πιέσεις, αστάθεια στα κόστη ενέργειας και μεταφορών, αλλά και αυξήσεις της φορολογίας καπνού στις σημαντικότερες από τις διεθνείς μας αγορές, η απόδοση του Ομίλου κατά τη χρήση 2023 χαρακτηρίζεται ως απόλυτα ικανοποιητική, με αύξηση του Κύκλου εργασιών, διατήρηση της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα και περαιτέρω ισχυροποίηση των ταμειακών του διαθεσίμων.

Σε συνέχεια της θετικής αυτής πορείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει διανομή μερίσματος Ευρώ 12,40 ανά μετοχή, το οποίο είναι 5,1% υψηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Στην ελληνική αγορά και παρά τον εντονότατο ανταγωνισμό από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, πετύχαμε αύξηση του όγκου πωλήσεων στα τσιγάρα 8,5% περίπου, αποτέλεσμα της ενίσχυσης των μεριδίων των περισσοτέρων σημάτων μας, αλλά και της αυξημένης κίνησης στα σημεία ταξιδιωτικής λιανικής, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο και παρά την ελαφρά συρρίκνωση της κατηγορίας, οι όγκοι πωλήσεων των σημάτων μας κινήθηκαν στα επίπεδα του 2022, βελτιώνοντας έτσι και εδώ τα μερίδιά μας.

Στις διεθνείς μας αγορές, ο όγκος πωλήσεων στα τσιγάρα παρουσίασε ελαφρά αύξηση 2% περίπου, ενώ στον καπνό για στριφτό τσιγάρο η αύξηση ήταν της τάξεως του 14%. Ειδικότερα στην αγορά της Βουλγαρίας, ο όγκος των πωλήσεών μας αυξήθηκε 5% περίπου στα τσιγάρα, ενώ ελαφρά πτωτικά κινήθηκαν οι όγκοι στον καπνό για στριφτό τσιγάρο. Στη Σερβία, το Κόσσοβο και τη Βοσνία, η εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεών μας αντιστάθμισε πλήρως τη μείωση των φορτώσεων προς την Αλβανία και την Κροατία.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι όγκοι μας προς τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. με αξιοσημείωτη την πορεία των σημάτων μας στην Ισπανία (+6%), τη Σλοβακία (+3,5%) και το Λουξεμβούργο (+11%), πετυχαίνοντας αύξηση όγκου 6% και αντισταθμίζοντας τις μειωμένες πωλήσεις στη Γαλλία, όπου η δραματική αύξηση της φορολογίας καπνού οδήγησε σε συρρίκνωση της αγοράς. Στις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Ην. Βασιλείου, ο όγκος πωλήσεων κινήθηκε πτωτικά, κυρίως λόγω των αυξήσεων στη φορολογία καπνού ή νομοθετικά θεσμοθετημένων αυξημένων λιανικών τιμών των καπνικών προϊόντων.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα πέτυχε ο Όμιλος στις αγορές ταξιδιωτικής λιανικής της Άπω Ανατολής, της Μέσης Ανατολής και κυρίως της Τουρκίας (τσιγάρα +24%, καπνός +64%), αποτέλεσμα της επιστροφής της ταξιδιωτικής κίνησης στα επίπεδα του 2019, αλλά και της αυξημένης αναγνωρισιμότητας των σημάτων μας.

  • Αντίθετα, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον υφίσταται τις επιπτώσεις από την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία, οι όγκοι μας κινήθηκαν πτωτικά με εξαίρεση την αγορά της Μολδαβίας.
  • Στις αγορές της Βορείου Αφρικής και παρά τη σοβαρότατη έλλειψη συναλλαγματικών αποθεμάτων, καταφέραμε να διατηρήσουμε τους όγκους μας στα επίπεδα του 2022 ύστερα από προσαρμογή της τιμολογιακής μας πολιτικής στις οικονομικές συνθήκες των χωρών αυτών.
  • Σε ό,τι αφορά τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, αυτά παρουσιάζουν ελαφρά μείωση 1% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, φτάνοντας τα Ευρώ 110,1 εκ.. Τα αξιοσημείωτα χρηματοοικονομικά κέρδη του Ομίλου, αποτέλεσμα των ισχυρότατων ταμειακών διαθεσίμων και των υψηλότερων επιτοκίων στις διεθνείς αγορές, όχι μόνο αντιστάθμισαν τις συγκυριακές αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές από τη διολίσθηση του αμερικανικού δολαρίου έναντι του ευρώ, αλλά και κάλυψαν σημαντικό μέρος της απώλειας της μικτής κερδοφορίας.

Οι προοπτικές

Κατά το 2023, ο πληθωρισμός κινήθηκε υψηλότερα του αναμενόμενου, παρά την πολιτική αυξημένων επιτοκίων την οποία εφάρμοσαν οι σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες. Έτσι, και λόγω του επίμονου πληθωρισμού, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων εκτιμάται, σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, ότι θα γίνει με πιο αργούς ρυθμούς, κάτι το οποίο αναμένεται να ευνοήσει την κερδοφορία του Ομίλου, λόγω των σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων του.

Σε επίπεδο κόστους πρώτων υλών, η βασικότερη πρόκληση για το εγγύς διάστημα είναι οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τιμών κτήσης καπνών, οι οποίες, λόγω περιορισμένης προσφοράς οφειλόμενης σε αντίξοες για την καπνοκαλλιέργεια καιρικές συνθήκες στις πιο σημαντικές παραγωγικές χώρες (Βραζιλία, Ζιμπάμπουε, κλπ.), αλλά και του περιορισμού εξαγωγών από την Κίνα, δεν δείχνουν σημάδια αποκλιμάκωσης, σε αντίθεση με τις τιμές των υπολοίπων υλικών που σταδιακά δείχνουν να αμβλύνονται.

Στην ελληνική αγορά, η πορεία των πωλήσεων κατά τους πρώτους μήνες του 2024 δείχνει να κινείται σε ελαφρά ανοδική τροχιά, τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό, με τις premium οικογένειες σημάτων μας να κερδίζουν μερίδια αγοράς.

  • Παράλληλα, το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει υψηλά στην προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος, αναμένεται να λειτουργήσει θετικά στις πωλήσεις μας στα σημεία ταξιδιωτικής λιανικής, ενώ η πρόσφατη άρση περιορισμών στην αγορά καπνικών προϊόντων από επισκέπτες από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. αναμένεται να έχει πρόσθετο θετικό αντίκτυπο στους όγκους πωλήσεων.

Αναμένουμε, όμως, και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού από προϊόντα εναλλακτικής παροχής νικοτίνης, ορισμένων εκ των οποίων, τα μερίδια αγοράς έδειξαν, κατά τους προηγούμενους μήνες, ανοδική τάση.

Σε ότι αφορά τις διεθνείς μας πωλήσεις, αυτές αναμένεται, εν πολλοίς, να κινηθούν με τους ίδιους ρυθμούς και τάσεις όπως και κατά τη διάρκεια του 2023. Οι όγκοι στην Ε.Ε. και στις Βαλκανικές χώρες εμφανίζονται, κατά τους πρώτους μήνες του έτους, ανοδικοί, αντισταθμίζοντας, έτσι, τις ελαφρά μειωμένες εργοστασιακές τιμές πώλησης προς τις πλείστες βαλκανικές αγορές μας, απαραίτητες προκειμένου να προστατέψουμε την ανταγωνιστικότητα των σημάτων μας εν μέσω συνεχιζόμενων αυξήσεων στη φορολογία καπνού.

Αντίθετα, ελαφρά πτωτικά δείχνουν να κινούνται, κατά τους πρώτους μήνες, οι πωλήσεις μας στη Μέση Ανατολή και την Τουρκία, ενδεχομένως επηρεασμένες τόσο από το γεγονός ότι το Ραμαζάνι, το 2024, συμπίπτει με το τέλος του πρώτου τριμήνου, όσο και από την εντονότατη διολίσθηση της τουρκικής λίρας κατά 40% περίπου. Σε ότι αφορά τους όγκους μας στις αγορές της Βορείου Αφρικής, αυτές κινούνται ελαφρά πτωτικά κατά τους πρώτους μήνες για τους ίδιους λόγους (Ραμαζάνι κλπ.).

Η επέκταση του πακέτου διάσωσης του Δ.Ν.Τ. προς την Αίγυπτο απομακρύνει τις πιθανότητες χρεωκοπίας της χώρας, όμως οι επιπτώσεις από την πρόσφατη μερική απελευθέρωση της ισοτιμίας του τοπικού νομίσματος είναι δύσκολο να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση, ενώ η τουριστική κίνηση και κατά συνέπεια τα έσοδά μας από τα καταστήματα ταξιδιωτικής λιανικής της περιοχής, αναμφίβολα θα επηρεαστεί και από τις γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή της Γάζας και της Ερυθράς Θάλασσας», καταλήγει ο όμιλος.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο