Ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο-Τι δείχνουν θεμελιώδη και τεχνική ανάλυση για ΙΝΚΑΤ, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΜΟΥΖΚ, και ΣΙΔΜΑ

χρηματιστήριο

Με οριακά κέρδη ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 1.448,70 μονάδες με οριακή άνοδο 0,06%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 175,4 εκατ. ευρώ, με την αξία των πακέτων να ανέρχεται στα 18,02 εκατ. ευρώ, ενώ από τις μετοχές που πραγματοποίησαν σήμερα πράξη, 47 έκλεισαν ανοδικά, 61 πτωτικά, και 50 παρέμειναν αμετάβλητες.

Παρά το θετικό κλίμα που επικράτησε στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης στο χρηματιστήριο, στο δεύτερο μισό αυτής εκδηλώθηκαν ρευστοποιήσεις σε μετοχές της μεγάλης, μεσαίας, και μικρής κεφαλαιοποίησης, με μερίδα επενδυτών να κατοχυρώνει μέρος των κερδών που πραγματοποίησε τις τελευταίες συνεδριάσεις, με τον όγκο να κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Μεγαλύτερη άνοδος

μετοχές

Μεγαλύτερη πτώση

μετοχές

Ο Γενικός Δείκτης στο χρηματιστήριο κινήθηκε σε όλη την διάρκεια της συνεδρίασης σε θετικό έδαφος, διευρύνοντας τα κέρδη του στο δεύτερο μισό αυτής, όπου και πραγματοποίησε ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 1.462,68 μονάδες, με την σχέση ανοδικών/καθοδικών μετοχών να διαμορφώνεται στο 1 προς 1,3.

Υψηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Χαμηλό 52 εβδομάδων

μετοχές

Εταιρικά ομόλογα

ομόλογα ομόλογα

Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις

Natural gas may soon be the #1 source of primary energy in the United States. Richard Meyer@RichardMeyerDC

χρηματιστήριο

Στα διεθνή χρηματιστήρια, στο ημερήσιο διάγραμμα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης οι δείκτες Dow Jones και S&P 500 διαπραγματεύονται με σήμα neutral, και ο δείκτης Nasdaq με σήμα sell. Στην Ευρώπη, οι δείκτες DAX 40, FTSE 100, και CAC 40 διαπραγματεύονται με σήμα strong buy, όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

χρηματιστήριο

Έκτη μέρα κερδών για τον Γενικό Δείκτη στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, και με τον όγκο να διαμορφώνεται υψηλότερα του μέσου όρου των τριών μηνών. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.500 μονάδες, και η στήριξη στις 1.261 μονάδες, με τον όγκο να διαμορφώνεται στα 42,74 εκατ. τεμάχια, έναντι 30,11 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, παραμένοντας με σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 3.918 μονάδες, και την στήριξη στις 3.287 μονάδες.

χρηματιστήριο

Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο χρηματιστήριο, διατηρώντας το σήμα αγοράς, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 2.462 μονάδες, και την στήριξη στις 2.059 μονάδες.

χρηματιστήριο

Με θετικό πρόσημο έκλεισε και ο τραπεζικός δείκτης στο χρηματιστήριο, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, και με την αντίσταση να βρίσκεται στις 1.275 μονάδες και την στήριξη στις 1.031 μονάδες. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 36,22 εκατ. τεμάχια, έναντι 23,15 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου τριών μηνών.

χρηματιστήριο

Η μετοχή της Intrakat ΙΝΚΑΤ έκλεισε στα 5,0 ευρώ με πτώση 0,60%, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 5,34 ευρώ και η στήριξη στα 5,0 ευρώ με την επόμενη στα 4,74 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 401,0 χιλ. τεμάχια.

Πτωτική παραμένει η τάση για την μετοχή, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (5,13 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτήν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΙΝΚΑΤ

Οι πωλήσεις του Ομίλου το 2023 διαμορφώθηκαν σε €412,1 εκ. έναντι €225,4 εκ. του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 82,8%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη €8,5 εκ. έναντι ζημιών €24,6 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη €2,9 εκ. έναντι

ζημιών €23,6 εκ. την προηγούμενη χρήση.

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε κέρδη €13,7 εκ. έναντι ζημιών €4,4 εκ. την προηγούμενη χρήση, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA σε κέρδη €15,8 εκ. έναντι ζημιών €2,7 εκ..

Να σημειώσουμε ότι στην χρήση του 2023 τα αποτελέσματα του Ομίλου έχουν επηρεαστεί από την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΑΚΤΩΡ για την περίοδο 08.11 – 31.12.2023 . Συγκεκριμένα ο Όμιλος ΑΚΤΩΡ συνεισέφερε στον Όμιλο INTRAKAT, στις πωλήσεις κατά €96,8 εκ. στο EBITDA κατά €7,5 εκ. και στα κέρδη προ φόρων κατά €1,0 εκ..

Ο τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε €248,4 εκ. έναντι €152,9 εκ. στο 2022 και ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός σε €123,2 εκ. έναντι €127,5 εκ. στο 2022.

Να σημειώσουμε ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου έχουν επηρεαστεί από την ενσωμάτωση των μεγεθών της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ η οποία ενσωματώνεται στον Όμιλο από τις 08.11.2023 οπότε και ολοκληρώθηκε η εξαγορά της.

Τα ίδια κεφάλαια στα τέλη του 2023 ανήλθαν σε €161,6 εκ. για τον Όμιλο και σε €150,8 εκ. για την Εταιρεία. Η καθαρή θέση της ΑΚΤΩΡ που εξαγοράστηκε ανέρχεται σε €56,4 εκ..

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -8,93%

Απόδοση 3μηνου –

Απόδοση 6μηνου +66,67%

Απόδοση από 1/1 +9,41%

Απόδοση 52 εβδομάδων +203,40%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 5,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,566 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 95,79 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,60

P/BV 8,38

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 115,06

EV/Sales* 3,04

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 18,72

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 17,62 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -31,21 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 13,21

ROE –8,53%

ROA –0,57%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 7,36%

Συντελεστής Μόχλευσης* 61,95%

FCF Yield* 2,20%

Κεφαλαιοποίηση: 802,61 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της OPAP ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,58 ευρώ με πτώση 0,42%, ακυρώνοντας σήμερα την προσπάθεια για υψηλότερα επίπεδα, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 17,08 ευρώ και η στήριξη στα 16,49 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 367,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή μετά από μία μικρή περίοδο συσσώρευσης κινήθηκε ανοδικά, έχοντας σταθεροποιηθεί στις τελευταίες συνεδριάσεις πάνω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (16,34 ευρώ).

ΟΠΑΠ

Απόδοση μηνός +0,55%

Απόδοση 3μηνου +1,59%

Απόδοση 6μηνου +7,66%

Απόδοση από 1/1 +7,87%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,94%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 17,35 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,45 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 740,65 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 2,03

P/BV 8,15

P/Ettm 14,81

EV/EBITDA* 8,54

EV/Sales* 2,99

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,27

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 497,92 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 637,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE +55,13%

ROA +19,44%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 45,92%

Συντελεστής Μόχλευσης* 21,20%

FCF Yield* 8,12%

Κεφαλαιοποίηση: 6,13 δισ. ευρώ

Η μετοχή της OTE ΟΤΕ έκλεισε στα 14,28 ευρώ με πτώση 0,97%, παρουσιάζοντας σημάδια κόπωσης, με το σήμα αγοράς να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,68 ευρώ και η στήριξη στα 13,85 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να καταγράφουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 432,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή στις τελευταίες συνεδριάσεις εμφανίζει αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, διατηρώντας παρόλα αυτά την μακροπρόθεσμη ανοδική της τάση.

ΟΤΕ

Απόδοση μηνός +3,63%

Απόδοση 3μηνου +7,21%

Απόδοση 6μηνου +9,43%

Απόδοση από 1/1 +10,70%

Απόδοση 52 εβδομάδων +5,47%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 15,81 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 12,63 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,94 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,69

P/BV 3,05

P/Ettm 11,23

EV/EBITDA* 4,88

EV/Sales* 1,89

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 0,47

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 543,5 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 654,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,54

ROE +27,36%

ROA +10,77%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 43,45%

Συντελεστής Μόχλευσης* 24,47%

FCF Yield* 9,11%

Κεφαλαιοποίηση: 5,96 δισ. ευρώ

Η μετοχή της ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΜΟΥΖΚ έκλεισε στα 0,74 ευρώ αμετάβλητη, διατηρώντας την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στα 0,79 ευρώ και η στήριξη στα 0,69 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 2,73 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διατηρεί την μεσοπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση αυτού, αλλά και την ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (0,75 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΜΟΥΖΚ

Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση σε ευρώ 3.617.561,10 από 4.359.275,41 ευρώ τη χρήση του 2022 παρουσιάζοντας μείωση των πωλήσεων κατά 17,01%.

Το κόστος πωληθέντων ανήλθε για τη κλειόμενη χρήση 3.409.386,14 ευρώ από 4.516.392,39 ευρώ τη χρήση του 2022 παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,51%.

Ζημίες/Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Τα κέρδη ανήλθαν για τη κλειόμενη χρήση σε 1.067.887,19. ευρώ από Ζημίες -4.312.801,70 ευρώ τη χρήση του 2022.

Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού: Κατά την 31.12.2023 τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ομίλου ανέρχονταν σε 51.955.374,34 ευρώ και αντιστοιχούν στο 90,61% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, ενώ την 31/12/2022 ανέρχονταν σε 52.237.767,83 ευρώ και αντιστοιχούν στο 90,88% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου.

Ίδια Κεφάλαια: Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ποσού 31.124.283,83 ευρώ έναντι ποσού 30.512.402,07 ευρώ με 31/12/2022, αντιπροσωπεύουν ποσοστό 54,28% του Συνολικού Παθητικού του Ομίλου το 2023 και 53,08% αντίστοιχα για το 2022.

Έσοδα από αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 9.23 3.923.818,49 ευρώ από 0,00

Έξοδα από αποτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα 9.23 -1.295.897,08 ευρώ από 0,00

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -3,27%

Απόδοση 3μηνου +8,82%

Απόδοση 6μηνου +23,33%

Απόδοση από 1/1 +2,78%

Απόδοση 52 εβδομάδων -0,67%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 0,92 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,57 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 30,76 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 0,96

P/BV 0,77

P/Ettm 10,39

EV/EBITDA* 21,49

EV/Sales* 6,34

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* αρνητικός

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 197.666 ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από -390.036 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 0,85

ROE +7,45%

ROA +4%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 54,49%

Συντελεστής Μόχλευσης* αρνητικός

FCF Yield* 0,83%

Κεφαλαιοποίηση: 23,81 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Sidma ΣΙΔΜΑ έκλεισε στα 2,02 ευρώ με πτώση 1,94%, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η αντίσταση βρίσκεται στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,10 ευρώ) με την επόμενη στα 2,34 ευρώ και η στήριξη στα 1,79 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να πραγματοποιούν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 5,31 χιλ. τεμάχια.

Απογοήτευσαν οι οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας την χρήση του 2023, με την μετοχή να διατηρεί την μακροπρόθεσμη πτωτική της τάση, καθώς και το σήμα πώλησης. Η προσοχή εστιάζεται στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

ΣΙΔΜΑ

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ το 2023 διαμορφώθηκε σε €231,1 εκατ., από €265,3 εκατ. το 2022, μειωμένος κατά 12,9%, αντανακλώντας την μείωση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων χάλυβα μέσα στο 2023 κατά 18,8% σε σχέση με το 2022. Μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ανήλθε στα € 271,8 εκατ. έναντι € 314,2 εκατ. τον προηγούμενο χρόνο, σημειώνοντας πτώση κατά 13,5%. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,9 εκατ. από € 17,8 εκατ. το 2022, καταγράφοντας μείωση κατά 72,5% η οποία αντικατροπτρίζει την μείωση κατά € 11,9 εκατ. (€ 13,8 εκατ. το 2023 από € 25,7 εκατ. το 2022) του μικτού κέρδους. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές € 4,3 εκατ. από κέρδη € 9,8 εκατ. το 2022. Σημειωτέον ότι το 2023 ο Όμιλος επιβαρύνθηκε από αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους € 2,3 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω αυξημένων επιτοκίων Euribor, Sofibor και Robor. Τέλος τα αποτελέσματα του έτους επιβαρύνθηκαν από επιπλέον τόκους ύψους € 1,6 εκατ., που αφορούν την απόσβεση της λογιστικής αντιμετώπισης της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, το 2021.

Η οικονομική έκθεση εδώ.

Απόδοση μηνός -3,81%

Απόδοση 3μηνου -7,76%

Απόδοση 6μηνου -0,49%

Απόδοση από 1/1 -11,01%

Απόδοση 52 εβδομάδων -14,77%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 3,30 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 1,95 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 16,5 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 1,21

P/BV 1,66

P/Ettm αρνητικό

EV/EBITDA* 19,77

EV/Sales* 0,42

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 14,14

Ελεύθερες ταμειακές ροές: -2,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 359.671 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 8,06

ROE –23,80%

ROA 2,63%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 11,58%

Συντελεστής Μόχλευσης* 80,69%

FCF Yield* αρνητικό

Κεφαλαιοποίηση: 27,43 εκατ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια).

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

Μικτά πρόσημα κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 3,094% αμετάβλητη, και του δεκαετούς στο 3,492% με άνοδο 1,16%.

ομόλογα

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο