Οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στο χρηματιστήριο (Large cap No2)

μετοχές

Στο πρώτο μέρος (δες εδώ) είδαμε τις πρώτες πέντε μετοχές οι οποίες κατά την προσωπική μας άποψη αποτελούν στα τρέχοντα επίπεδα μία καλή ευκαιρία τοποθέτησης για κάποιον μεσοπρόθεσμο επενδυτή. Στο δεύτερο μέρος, θα δούμε τις υπόλοιπες πέντε.

Autohellas

μετοχές

Ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση 31% στον Ενοποιημένο Κύκλο Εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €1.002,7 εκατ. έναντι €765,6 εκατ. το 2022, με Κέρδη προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα €272,1 εκατ. αυξημένα κατά 20,2%.

Αντίστοιχα τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ), διαμορφώθηκαν σε €139,8 εκατ. από €120 εκατ. αυξημένα κατά 16,5%. Τέλος, τα Κέρδη προ Φόρων έφτασαν τα €106 εκατ. ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε €85 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 3% καθώς η σημαντική αύξηση των επιτοκίων απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσης στην λειτουργική κερδοφορία.

Αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης -63.716.356 ευρώ.

Η διοίκηση θα προτείνει στην τακτική γ.σ. (18 Απριλίου 2024) τη διανομή μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή, ενώ οι μετοχές της Autohellas θα διαπραγματεύονται χωρίς το μέρισμα στις 22 Απριλίου 2024.

Η μετοχή της Autohellas έκλεισε στα 13,34 ευρώ με πτώση 1,33%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 14,06 ευρώ και η στήριξη στα 13,13 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 26,88 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E διατηρώντας το σήμα αγοράς, κλείνοντας στην συνεδρίαση της Παρασκευής κάτω από τον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (13,41 ευρώ), με την προσοχή να εστιάζεται στην εκ νέου ανοδική διάσπαση αυτού και παραμονή πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Απόδοση μηνός +0,45%

Απόδοση 3μηνου +1,21%

Απόδοση 6μηνου +4,22%

Απόδοση από 1/1 +4,38%

Απόδοση 52 εβδομάδων +4,06%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 14,76 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 11,90 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 441,01 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 9,17

P/BV 1,46

P/Ettm 8,29

EV/EBITDA* 6,87

EV/Sales 1,05

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 2,68

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 162,18 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 171,31 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 2,18

ROE +17,51%

ROA +5,45%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 32,92%

Συντελεστής Μόχλευσης* 48,23%

FCF Yield* 25%

Κεφαλαιοποίηση: 648,65 εκατ. ευρώ

Helleniq Energy

μετοχές

Για το 2023 η παραγωγή αυξήθηκε στους 14,6 εκατ. ΜΤ. από 13,0 εκατ. ΜΤ το 2022, ενώ οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν στους 15,5 εκατ. τόνους (+8,1%). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,0%, οι πωλήσεις αεροπορικών καυσίμων κατά 8,8%, οι πωλήσεις ναυτιλιακών καυσίμων κατά 1,0% και οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά (εκτός πετρελαίου θέρμανσης) κατά 1,0%, ενώ λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν το 2023, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης μειώθηκαν κατά 37,7%.

Η μετοχή της Helleniq Energy έκλεισε στα 8,14 ευρώ με πτώση 1,81%, διατηρώντας την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 8,32 ευρώ και η στήριξη στα 7,91 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 545,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E και P/BV, διατηρώντας προς το παρών την βραχυπρόθεσμη ανοδική της τάση, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην παραμονή της πάνω από την ανοδική γραμμή τάσης.

Απόδοση μηνός +1,12%

Απόδοση 3μηνου +13,37%

Απόδοση 6μηνου +17,12%

Απόδοση από 1/1 +11,81%

Απόδοση 52 εβδομάδων +7,11%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 8,64 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 6,55 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,87 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 9,42

P/BV 0,86

P/Ettm 5,22

EV/EBITDA* 4,11

EV/Sales 0,34

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,75

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 703,53 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 111,44 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,79

ROE +16,59%

ROA +5,89%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 40,05%

Συντελεστής Μόχλευσης* 39,01%

FCF Yield* 28,28%

Κεφαλαιοποίηση: 2,48 δισ. ευρώ

Titan Cement

μετοχές

Η Titan Cement πέτυχε για τρίτο συνεχόμενο έτος ρεκόρ πωλήσεων ύψους €2.547 εκ., αυξημένες κατά 11,6%. Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συνέβαλαν πάνω από 90% στις πωλήσεις και στην κερδοφορία του Ομίλου.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2023, €540,3 εκ. (αύξηση 63,1%), με ενισχυμένα περιθώρια κέρδους. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές κατέγραψαν μεγάλη αύξηση της κερδοφορίας, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις, τις ενισχυμένες τιμές και τη βελτιωμένη απόδοση διαχείρισης του ενεργειακού κόστους.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (NPAT) υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε €268,7 εκ. (+145%), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €3,6 ανά μετοχή. Η απόδοση στα μέσα απασχολούμενα κεφάλαια (ROACE) ανήλθε σε 16,9%.

Για το 2023, προτείνεται διανομή μερίσματος €0,85 ανά μετοχή, αυξημένη κατά 42% σε σχέση με το 2022.

Οι προοπτικές για το 2024 είναι θετικές, στοχεύοντας σε βελτιωμένες πωλήσεις και τιμές στις ισχυρές αγορές μας στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Η ολοκλήρωση νέων επενδυτικών έργων θα βελτιώσει τα περιθώρια κέρδους.

Η μετοχή της Titan Cement έκλεισε στα 26,20 ευρώ αμετάβλητη, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να διατηρείται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 26,75 ευρώ και η στήριξη στα 24,81 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 48,25 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης.

Απόδοση μηνός +2,95%

Απόδοση 3μηνου +17,49%

Απόδοση 6μηνου +53,76%

Απόδοση από 1/1 +22,14%

Απόδοση 52 εβδομάδων +75,60%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 26,95 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 14,76 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 1,55 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 20,91

P/BV 1,25

P/Ettm 7,29

EV/EBITDA* 4,97

EV/Sales 1,05

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,37

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 225,56 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 2,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,05

ROE +17,31%

ROA +8,37%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 51,46%

Συντελεστής Μόχλευσης* 32,28%

FCF Yield* 10,99%

Κεφαλαιοποίηση: 2,05 δισ. ευρώ

Aegean

μετοχές

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το σύνολο του έτους ανήλθε σε €1,69 δισ., αυξημένος κατά 27% σε σχέση με το 2022. Το 2023, ο Όμιλος προσέφερε 18,9 εκατ. θέσεις, 3 εκατ. περισσότερες από το 2022 και μετέφερε 15,7 εκατ. επιβάτες συνολικά, 3,2 εκατ. περισσότερους σε σχέση με το 2022, και συνολικά 9,5 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 83,4% βελτιωμένος κατά 3,6 π.μ.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στα κόστη η AEGEAN διατήρησε ανταγωνιστική διάρθρωση του κόστους της. Ως αποτέλεσμα, κατέγραψε κέρδη EBITDA €400,4 εκατ., 46% υψηλότερα από το πολύ ισχυρό 2022, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση του Ομίλου και επιβεβαιώνει την πλήρη ανάκαμψη από τη διετή περίοδο της πανδημίας.

Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε €246,8 εκατ., υπερβαίνοντας κατά 68% το 2022, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 14,6%, ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα €168,7 εκατ., 58% υψηλότερα σε σχέση με το 2022.

Η ισχυρή κερδοφορία για το 2023 είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή υψηλών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους €334,8 εκατ. (μετά και την πληρωμή των μισθωμάτων αεροσκαφών), διασφαλίζοντας έτσι και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των 9 νέων αεροσκαφών Α320/321 neo που παραλήφθηκαν το 2023 αλλά και την ταχύτατη εξέλιξη της επένδυσης στο Κέντρο Εκπαίδευσης και τη Βάση Συντήρησης Αεροσκαφών.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €709,3 εκατ. στις 31.12.2023, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €418,8 εκατ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ποσού €0,75 ανά μετοχή.

Το 2024 ο Όμιλος προγραμματίζει να διευρύνει τη δραστηριότητά του κυρίως από τη βάση της Αθήνας, ενισχύοντας τη συχνότητα των πτήσεων σε υφιστάμενα δρομολόγια προς χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προσφέροντας 7% περισσότερες θέσεις. Αντίστοιχη αύξηση της χωρητικότητας αναμένεται από τη βάση της Θεσσαλονίκης αλλά και στο σύνολο του εσωτερικού δικτύου. Συνολικά, για το 2024 η AEGEAN προγραμματίζει να διαθέσει 19,5 εκατ. θέσεις, από τις 7 βάσεις της, καλύπτοντας 47 χώρες με 249 δρομολόγια.

Η μετοχή της Aegean έκλεισε στα 12,16 ευρώ με πτώση 2,80%, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 12,65 ευρώ και η στήριξη στα 11,99 ευρώ, με τις εκροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 155,0 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E, παραμένοντας σε κατάσταση συσσώρευσης, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης στις επόμενες δύο συνεδριάσεις (φίλτρο τρία), καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (12,38 ευρώ) και την σταθεροποίηση της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Απόδοση μηνός -3,95%

Απόδοση 3μηνου +4,11%

Απόδοση 6μηνου +16,92%

Απόδοση από 1/1 +7,23%

Απόδοση 52 εβδομάδων +53,34%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 13,80 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 7,64 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 420,76 εκατ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 4,68

P/BV 2,60

P/Ettm 6,50

EV/EBITDA* 4,09

EV/Sales 0,97

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,36

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 338,0 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 364,05 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 4,72

ROE +40,39%

ROA +7,04%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 22,91%

Συντελεστής Μόχλευσης* 56,47%

FCF Yield* 30,83%

Κεφαλαιοποίηση: 1,09 δισ. ευρώ

Motor Oil

μετοχές

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου τη χρήση 2023 διαμορφώθηκε σε Ευρώ 13.316,7 εκατ. έναντι Ευρώ 16.630,9 εκατ. τη χρήση 2022 παρουσιάζοντας μείωση κατά 19,93%. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στη μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 3,54% (από ΜΤ 15.492.900 σε ΜΤ 14.943.856), σε συνδυασμό με το μειωμένο μέσο όρο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε Δολάρια Η.Π.Α.) κατά 18,37% σε σχέση με τις τιμές τη χρήση 2022 και την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. έναντι του Ευρώ κατά 2,62% (μέση ισοτιμία 2023: 1$ = 0,9248€ έναντι 1$ = 0,9497€ το 2022) δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάριο Η.Π.Α.

Η μείωση του όγκου πωλήσεων του Ομίλου τη χρήση 2023 έναντι της χρήσης 2022 οφείλεται στις εργασίες του εκτεταμένου προγράμματος περιοδικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν σχεδόν στο σύνολο των μονάδων του Διυλιστηρίου της μητρικής Εταιρείας την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2023.

Η Διοίκηση της Εταιρείας συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2023 ποσού Ευρώ 199.409.364 (ή Ευρώ 1,80 ανά μετοχή) που αποτελεί το υψηλότερο ποσό που έχει διανείμει η Εταιρεία από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2023 ποσό Ευρώ 44.313.192 (ή Ευρώ 0,40 ανά μετοχή) από το Δεκέμβριο του 2023, ενώ το υπόλοιπο ποσό Ευρώ 1,40 ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2024.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2023 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 7,58% με βάση το κλείσιμo της τιμής της μετοχής Εταιρείας στις 29.12.2023 και σε 7,78% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,42 ευρώ με πτώση 1,71%, συνεχίζοντας την πτωτική της πορεία, με το σήμα πώλησης να παραμένει. Η αντίσταση βρίσκεται στα 27,60 ευρώ και η στήριξη στα 26,0 ευρώ, με τις εισροές στην μετοχή να σημειώνουν αύξηση. Μ.Ο όγκου τριών μηνών 98,85 χιλ. τεμάχια.

Η μετοχή διαπραγματεύεται με μονοψήφιο P/E και σχεδόν στην λογιστική της αξία, με την προσοχή να εστιάζεται στην ακύρωση του σήματος πώλησης, καθώς και στην ανοδική διάσπαση του εκθετικού ΚΜΟ50 ημερών (26,61 ευρώ) και την παραμονή της πάνω από αυτόν, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες για υψηλότερα επίπεδα.

Απόδοση μηνός -0,75%

Απόδοση 3μηνου +5,43%

Απόδοση 6μηνου +17,42%

Απόδοση από 1/1 +11,20%

Απόδοση 52 εβδομάδων +9,26%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 28,0 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 20,80 ευρώ

Ιδία Κεφάλαια: 2,66 δισ. ευρώ (οικονομικά στοιχεία χρήσης 2023)

BV 24,64

P/BV 1,07

P/Ettm 3,56

EV/EBITDA* 3,16

EV/Sales 0,33

Καθαρός Δανεισμός/EBITDA* 1,10

Ελεύθερες ταμειακές ροές: 492,61 εκατ. ευρώ την οικονομική χρήση του 2023, από 871,55 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ξένα/Ιδία 1,80

ROE +30,24%

ROA +10,64%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 42,62%

Συντελεστής Μόχλευσης* 36,29%

FCF Yield* 16,83%

Κεφαλαιοποίηση: 2,92 δισ. ευρώ

*ROA: Η απόδοση περιουσιακών στοιχείων (ROA) μετρά πόσο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη δημιουργία κέρδους από τα συνολικά περιουσιακά της στοιχεία στον ισολογισμό της. Το ROA εμφανίζεται ως ποσοστό και όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διοίκηση μιας εταιρείας στη διαχείριση του ισολογισμού της για τη δημιουργία κερδών.

*FCF Yield: Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, διότι οι επενδυτές βάζουν χρήματα στην εταιρεία αλλά δεν λαμβάνουν πολύ καλή απόδοση ως αντάλλαγμα. Αντίθετα, όσο υψηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, τόσο πιο ελκυστική είναι η μετοχή μιας εταιρείας, καθώς αυτή δημιουργεί αρκετά μετρητά ώστε να ικανοποιήσει εύκολα το χρέος της, όπως κι άλλες υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένου και την πληρωμή μερισμάτων.

*Συντελεστής Μόχλευσης: Καθαρός Δανεισμός (συμπεριλαμβανομένου των μισθώσεων)/Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια (Καθαρός Δανεισμός + Ιδία Κεφάλαια)

*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνιο ορίζοντα. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.

*EV/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αξίας μιας εταιρείας με βάση τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων, και αποσβέσεων). Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμοδείκτης EV/EBITDA τόσο υπερτιμημένη μπορεί να θεωρηθεί μια εταιρεία, ενώ όσο χαμηλότερος τόσο υποτιμημένη (κάτω του 8x).

*EV/Sales: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αξία μιας επιχείρησης με βάση τις πωλήσεις της. Όσο χαμηλότερος είναι ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης τόσο πιο υποτιμημένη θεωρείται η εταιρεία. Ένας υψηλός δείκτης EV/Sales, μπορεί να σημαίνει ότι οι επενδυτές πιστεύουν ότι οι μελλοντικές πωλήσεις θα αυξηθούν σημαντικά, ενώ ένας χαμηλός δείκτης EV/Sales ότι οι μελλοντικές προοπτικές των πωλήσεων δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές. Συνήθως ο αριθμοδείκτης EV/Sales κινείται μεταξύ του 1x και του 3x.

*Καθαρός Δανεισμός/EBITDA: Ο εν λόγω αριθμοδείκτης δείχνει πόσα χρόνια θα χρειαζόταν μια εταιρεία να αποπληρώσει το χρέος της εάν το καθαρό χρέος και το EBITDA διατηρούνταν σταθερά. Επίσης, λαμβάνει υπόψιν την ικανότητα μιας εταιρείας να μειώσει το χρέος της, Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης, συνήθως όταν είναι υψηλότερος του 4 αποτελεί προειδοποίηση, κι αυτό διότι μια εταιρεία είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να διαχειριστεί το χρέος της, και συνεπώς λιγότερο πιθανό να αναλάβει επιπλέον χρέος που απαιτείται για την ανάπτυξη της.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο